Ysgol Tregarth

ss-1

Clwb Hwyl Ardal Tregarth

Cynhelir Clwb Hwyl Ardal Tregarth yn ddyddiol rhwng 3:30 yh- 5:30 yh. Mae’r clwb ar ôl ysgol yn gofalu am hyd at 24 o blant rhwng 3-11 oed.Mae’r clwb yn gofrestredig gyda AGGCC.

Manylion cofrestru ar gael gan Mrs Llinos Barnes yn yr ysgol.
Rhif ffon cyswllt: 07554273626

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd