Ysgol Tregarth

ss-1

Adran Clwb Hwyl

Cynhelir Adran Clwb Hwyl yn ddyddiol rhwng 3:30 yh- 5:30 yh. Mae’r clwb ar ôl ysgol yn gofalu am hyd at 24 o blant rhwng 3-11 oed. Mae’r clwb yn gofrestredig gyda AGGCC.

Manylion cofrestru ar gael gan Miss Bethan Briggs yn yr ysgol.
Rhif ffon cyswllt: 07554273626
E-bost: clwbhwylardaltregath@hotmail.co.uk

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd