Ysgol Tregarth

Gwybodaeth

 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi PDF o'r llawlyfr yma


Mae'r holl bolisïau ar gael yn yr ysgol.


Bwydlen Ysgol 2020-2021 - cliciwch yma

Calendr Cinio Ysgol, 2020-2021 - cliciwch yma


Iechyd a Lles - cliciwch yma


Oes ganddoch chi blentyn yn mynd i'r ysgol ym mis Medi? - cliciwch yma


Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma


Defnydd o GGA a GAD 2016 - 2017 - cliciwch yma


Cynllun Gwella Ysgol 2016 - 2017 - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd