Ysgol Tregarth

ss-1

Pwy ydi Pwy

Staff yr Ysgol

Pennaeth Mrs Lliwen Jones
   
Staff Dysgu Mrs Llinos Williams
Ms Ilid Humphreys M.Phil
Miss Caryl Jones B.Add
Mr Carwyn Roberts
Ms Tracey Griffith
 
Cymhorthydd Dosbarth Ms Catrin Parry
Mrs Gwyneth Jones
Ms Bethan Briggs
Ms Michelle Roberts
Ms Marian Hughes
Ms Sarah Jones
   
Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
   
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry

 

 

Staff Ategol

 
Gofalwraig Leah Roberts
Glanhawraig Miss  Leah Roberts
Cogyddes Mrs Shirley Hartleb
Cynorthwywraig Cegin Ms Fiona Griffith
Clerc Cinio Mrs Ceri Halliday
Goruchwylwraig Ms Bethan Briggs
 
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
01248 603113

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd