Ysgol Tregarth

ss-1

Pwy ydi Pwy

Staff yr Ysgol

Pennaeth Mrs Lliwen Jones
Pennaeth Cynorthwyol Mrs Caryl Evans - Pennaeth Ysgol Tregarth/Bodfeurig am 1 diwrnod yr wythnos
   
Staff Dysgu Mrs Llinos Williams
Ms Ilid Humphreys M.Phil
Mrs Caryl Evans
Mr Carwyn Roberts
Ms Tracey Griffith

Ms Lowri Bohana

   
Cymhorthydd Dosbarth Ms Catrin Parry
Mrs Gwyneth Jones
Ms Bethan Briggs
Ms Michelle Roberts
Ms Marian Hughes
 
Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
   
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry

 

 

Staff Ategol

 
Gofalwraig Leah Roberts
Glanhawraig Miss  Leah Roberts / Mrs Fiona Hills
Cogyddes Mrs Shirley Hartleb
Cynorthwywraig Cegin Mrs Fiona Hills
Clerc Cinio Mrs Ceri Halliday
Goruchwylwraig Ms Bethan Briggs
 
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
01248 603113

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd