Ysgol Tregarth

ss-1

Pwy ydi Pwy

Staff yr Ysgol

Pennaeth Mrs Lliwen Jones
Staff Dysgu Mrs Llinos Williams
Mrs Cerys Roberts B.Add
Ms Ilid Humphreys M.Phil
Miss Caryl Jones B.Add
Mr Carwyn Roberts
 
Cymhorthydd Dosbarth Ms Catrin Parry
Mrs Gwyneth Jones
Ms Bethan Briggs
Ms Michelle Roberts
Ms Marian Hughes
Ms Sarah Jones
Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry
Staff Ategol  
Leah Roberts Gofalwraig
Miss  Leah Roberts Glanhawraig
Mrs Shirley Hartleb Cogyddes
Ms Fiona Griffith Cynorthwywraig Cegin
Mrs Ceri Halliday Clerc Cinio
Ms Bethan Briggs Goruchwylwraig
 
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
01248 603113

 

Bookmark and Share

© 2019 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd