Ysgol Tregarth

ss-1

Siarter Iaith Gwynedd

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd ac wedi ei dilysu yn Ysgol Efydd. Rydym yn gweithredu gofynion Y Wobr Arian.

Ein gweledigaeth yw fod pob aelod o staff yr ysgol wedi ymrwymo i’r nod o sicrhau fod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus , sy’n ymfalchio yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu cenedligrwydd.

Gweledigaeth y Cyngor Ysgol: Siarad Cymraeg, wrth weithio, wrth chwarae, Bob Amser! Mae Cymraeg yn Cŵl

poster

Cyrsiau Cymraeg

Mae dewis eang o gyrsiau ar bob lefel ar gael ledled yr ardal

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd