Ysgol Tregarth

ss-1


Tymhorau - Gwyliau Ysgol 2023-2024


TYMOR:

Hydref 2023:
1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024:
8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Haf 2024:
8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Ddydd Llun, 4 Medi, 2023.

GWYLIAU:

Hanner-Tymor:
30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig:
25 Rhagfyr - 5 Ionawr 2024

Hanner-Tymor:
12 - 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg:
25 Mawrth - 5 Ebrill 2024

Calan Mai:
6 Mai 2024

Hanner-Tymor 27 - 31 Mai 2024

Gwyliau'r Haf:
22 Gorffennaf - 30 Awst 2024

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd