Ysgol Tregarth

Iaith

Cymraeg | English

Calendr

I weld fersiwn mwy o'r calendr, cliciwch yma.

Lleoliad


Gweld Ysgol Tregarth mewn map mwy

Pennaeth: Mr Gareth Edwards -

Ysgol Tregarth
Ffrwd Galed,
Tregarth,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 4PG

[t] (01248) 600 735

[e] cliciwch yma

Bookmark and Share

Croeso i Ysgol Tregarth

homess1

 

Ein nod yw sefydlu awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o'i orau a lle mae anghenion y plentyn unigol yn ganolog ymhob proses addysgol. Yn seiliedig ar berthynas o ofal a pharch rhwng athrawon, rhieni a disgyblion tuag at ei gilydd, byddwn yn cynorthwyo eich plentyn i ddatblygu agweddau positif, hunan hyder ac awch i ddysgu am oes.

Fel Ysgol Eglwys yng Nghymru, mae’r gwerthoedd Cristnogol megis caredigrwydd, goddefgarwch a maddeuant yn rhan anatod o brofiad a gweithgarwch dyddiol pob disgybl.

Drwy fod yn 'Hapus yn ein Dysgu' byddwn yn llwyddo.


 

 

Datganiad Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd